Tựa vào vai anh mà khóc!

“Nếu một ngày người con gái bạn yêu bật khóc…

Xin đừng gặng hỏi lý do… cũng đừng cáu gắt khi cô ấy chẳng nói năng gì…

Việc bạn cần làm chỉ là nói với cô ấy :

” Tựa vai anh mà khóc…”

ôm

Pin It