Nhà trường bắt phụ huynh đóng phí ôm cho con

Mỗi tháng phụ huynh sẽ phải mất thêm 13 USD (270.000 đồng) để con cái họ nhận được cái ôm từ giáo viên. Các em sẽ được ôm 2 lần trong một ngày, trước và sau giờ học. Đây là chính sách mới tại một trư...