Đọc thơ !

Đọc thơ Cô giáo gọi hs lên bảng: – E hãy đọc thuộc lòng bài thơ sóng của Xuân Quỳnh cho cô – Thưa cô,e xin đọc Sóng bắt đầu từ gió Gió bắt đầu từ đâu Em suy nghĩ hồi lâu Từ đâu kệ mẹ nó C...