Hội chợ cười

Cũng là đậu Hai bà hàng xóm nói chuyện với nhau: – Ủa hôm nay là ngày gì mà bà cúng chè vậy? – À! Mừng con trai tui thi đậu đó mà. – Giỏi vậy sao? Nó thi đậu học sinh giỏi, tốt nghi...

Em bị sida không ?

Em bị sida không ? Một chàng và một cô nàng vào nhà nghỉ “tâm sự”. Đến đoạn cao trào chàng đột ngột hỏi : – Em có bị si-đa không ? – Trời, em trong sạch lắm đó !! – Tốt ...

Kém văn hóa

Trong một cuộc họp báo về văn hóa giữa Việt Nam và Liên Xô cũ, các đại biểu LX nói : – Các anh rất kém văn hóa, ngoài đường còn rất nhiều người đái bậy. Các đại biểu Việt nam kiên quyết phản đố...